< >

Försäkringar

Skara kommun har tecknat ett antal försäkringar som ett skydd om olyckan skulle vara framme. Vi arbetar aktivt med förebyggande riskarbete för att undvika skador och olycksfall. En del av detta är att alla värdeföremål stöldskyddsmärks. Nedan presenteras några av de försäkringar som är aktuella.

Kontaktpersoner vid försäkringsfrågor

Johan Dahlström
Telefon: 0511-324 61 
E-post: johan.dahlstrom@skara.se

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdommar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen gäller inte för sjukdom.
Läs mer om försäkringen och hur du gör en skadeanmälan här.

Hemförsäkring för vårdtagare

Alla som bor i kommunens olika typer av boende efter beslut från kommunen skall teckna egen hemförsäkring för sitt bohag. Utöver brand-, inbrott- och vattenskada bör den boende även komplettera med en allrisk- eller merriskförsäkring. Denna försäkring ger ett utökat skydd vid skada på och förlust av personlig egendom.

Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd eller förtroendevald i tjänsten har orsakat en skada mot "tredje person".

Om du som tredje person vill rikta skadeståndsanspråk på kommunen för att du anser att kommunen genom försumlighet eller liknande orsakat en skada för dig ska du fylla i blanketten nedan och skicka den till:

Skara kommun
Försäkringshandläggare
532 88  SKARA

Blankett för skadeståndsanspråk, PDF-format Pdf, 104.8 kB.

Blankett för skadeståndsanspråk, Excel-format Excel, 28.5 kB.

Motorfordonsförsäkring

Samtliga kommunens ägda eller leasade fordon är försäkrade, dock med olika omfattning.

Egendomsförsäkring

Alla byggnader som kommunen äger samt all lös egendom som kommunen äger eller ansvarar för är försäkrade.

Denna sida uppdaterades