< >

Allmän förskola

Allmän förskola är en möjlighet för alla barn att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. även om du som förälder inte arbetar eller studerar.

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år erbjuder kommunen 15 avgiftsfria timmar per vecka. Det kallas för allmän förskola.

Barnet får då vara på förskolan tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. Den allmänna förskolan följer skolans läsår, och därför är ditt barn ledigt när det är lov.

En allmän förskoleplacering avslutas när läsåret är slut. Du måste därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Du ansöker om allmän förskola genom att fylla i och skicka in blanketten.

Anmälan om allmän förskola Pdf, 84.9 kB.

Avdrag på avgift vid ordinarie förskoleplacering

Du som har ditt barn på en ordinarie förskoleplacering tar del av allmän förskola genom att får avdrag på avgiften under höst och vårterminen. Dock betalar du full avgift under jul- och sommarlov.

Läsårstider allmän förskola

Den allmänna förskolan börjar alltid en dag efter grundskolans terminstart och slutar en dag innan terminens slut. Alla lov infaller samtidigt som grundskolans.

Grundskolans läsårstider 

Regler för allmän förskola

När du har en allmän förskoleplacering gäller inte samma regler som vid en förskolesplacering.

  • Platsen är kostnadsfri.
  • Måltider på förskolan ingår inte.
  • Du kan inte ändra barnets tider. 
  • Barnet har inte rätt till förskola under sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov.
  • Yngre syskon har  inte förtur till placering på samma förskola som det äldre syskonet.

Om du behöver ha ditt barn på förskolan under fler timmar eller andra tider behöver du ställa barnet i kö till ordinarie förskoleplacering. Vi försöker då erbjuda plats på den förskola där barnet har sin allmänna förskoleplacering men det är inget vi kan garantera.

Denna sida uppdaterades