< >

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Skolskjutsregler - Skara kommun Pdf, 184 kB.

Tidtabeller och turkartor

Ardalaskolan

Gällkvistskolan

Valleskolan

Varnhemskolan

Viktoriaskolan

Kontaktuppgifter till skolbussar i Skara kommun

Ellös Buss 1
Telefon 0722-21 51 26

Larssons Buss 2
Telefon 0709-18 22 01

Larssons Buss 3
Telefon 0739-33 99 41

Ellös Buss 4
Telefon  0735-78 49 45

Larssons Buss 5
Telefon 0706-93 96 15

Larssons Buss 6
Telefon 0767-82 03 23

Ellös Buss 7
Telefon 0735-78 57 34

Larssons Buss 8
Telefon 0705-75 58 14

Frågor?

Kontakta kommunens kontaktcenter eller skicka ett e-post till skolskjuts@skara.se

Denna sida uppdaterades