< >

Anhörig till någon med demens

Som anhörig till någon med demenssjukdom drar du ofta ett tungt lass, vilket leder till att du glömmer att tänka på dig själv.

Digital utbildningsserie

Anhörigstödet har gjort en satsning på en serie filmer ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv” Med utbildningsserien vill anhörigstödet tillsammans med olika professioner i kommunen bidra med kunskap och information som kan vara ett stöd för personer som hjälper och stöttar någon som har en demenssjukdom.

Filmerna nedan är tänkta som självstudier. Glöm inte att du alltid kan söka kontakt med oss så att du också orkar med, du är aldrig ensam. 

Utbildningsserie Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv

SAMTALSGRUPP - För dig som är anhörig till person med demenssjukdom.


Håll utkik efter startdatum. 

Dessa samtalsgrupper är tänkt att vara grupper där du kan träffa andra personer med liknande erfarenheter. Du behöver inte anmäla dig, kom när det passar dig. Du får möjligheter till andras berättelser och bidrar med det du vill. Vid önskemål kan vi bjuda in olika yrkeskategorier som kan berätta det vi undrar över och svara på frågor.

För anmälan eller om du vill veta mer.

Kontakta någon av kommunens anhörigsamordnare via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades