< >

Klicka på bilden för att se vilka tomter som är aktuella


Småhustomter

Skara kommun erbjuder småhustomter för bebyggelse av enfamiljshus. De lediga tomterna kan du se i kartan ovan. Du kan även läsa mer om våra olika bostadsorter i spalten till vänster.

Tomtkö

Kommunens tomter fördelas i tur och ordning till dem som anmält sig till kommunens tomtkö. Det kostar 200 kronor/år att stå i tomtkön. Du registrerar dig i tomtkön genom att använda e-tjänsten "anmälan till småhustomtkö", i spalten till höger. När anmälan och inbetalning har inkommit till kommunen erhåller du en plats i tomtkön.

Läs mer om tomtköns bestämmelser

Reservera en tomt

Är du intresserad av någon av de lediga tomterna kan du reservera den tomten. För att reservera en tomt behöver du stå i tomtkön. Det kostar inget att göra en reservation, men du kan bara välja en tomt. Du reserverar tomten genom att använda e-tjänsten "Reservera småhustomt", i spalten till höger.

Du får ha tomten reserverad i sex månader och under den tiden måste en bygglovsansökan lämnas in till Skara kommuns bygglovsenhet. Om vi inte fått in någon bygglovsansökan inom 6 månader kommer reservationen att upphöra och tomten göras tillgänglig för alla i tomtkön igen. Om du har särskilda skäl kan reservationstiden förlängas i ytterligare sex månader. När vi fått in bygglovsansökan gäller reservationstiden så länge bygglovet är giltigt.

Nya tomter

När nya tomter släpps gäller andra regler. Information om de nya tomterna skickas ut till alla i tomtkön och läggs ut på kommunens hemsida. Under den tid som kallas annonseringstid (oftast två veckor) kan alla som står i tomtkön lämna in en intresseanmälan om att reservera en eller flera tomter. Tomterna reserveras sedan efter den ordning som intressenten har i tomtkön.

Vilka avgifter uppkommer i samband med byggnation av en bostad?

Nedan följer prisexempel för byggnation av bostadshus inom ett kommunalt bostadsområde (avser 2022 års nivåer). Priset på tomterna varierar, i kartan ovan kan du se vilket pris som gäller för respektive tomt.

Bostadshus med garage med en byggnadsyta 200 kvm
på en tomt om 1 200 kvm

  • Bygglovsavgift: 27 820 kr
  • Planavgift: 32 100 kr
  • Nybyggnadskarta: 8 000 kr
  • Utsättning: 9 700 kr
  • Fiberanslutning: 23 500 kr
  • El-anslutning: 39 375 kr
  • VA-anslutning: ca 81 000 kr
  • Fjärrvärme: ca 50 000 kr – kontakta Skara Energi om anslutning är möjlig
    Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades