< >

Kompetensförsörjning

Är du i behov av att hitta kompetens till ditt företag? Vi kan hjälpa dig att bredda din rekryteringsbas och samtidigt visa på hur du som företagare kan engagera dig i skolan så att unga och studerande utbildar sig inom de områden där ni efterfrågar kompetens.

Praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon! Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna studerande och en bra strategi för att attrahera rätt kompetens både nu och i framtiden. Det ökar också de studerandes kunskap om arbetslivet. Här får du information om hur du gör för att erbjuda praktikplats för prao, APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt arbetsmarknadspraktik.

Erbjud praktikplats

Har du ett företag och går i tankar om att rekrytera? Vi kan hjälpa dig med din kompetensförsörjning.

Stöd att rekrytera

Samverkan mellan skolan och arbetslivet (förkortat SSA) stärker elevernas lust och motivation. Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet. Arbetet är ett bidrag till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i vårt område. 

Samarbete mellan skola och arbetsliv

Denna sida uppdaterades