< >

Orosanmälan

Här hittar du information om hur du gör en orosanmälan för barn eller vuxna till socialtjänsten.

Du som privatperson bör anmäla till socialtjänsten om du är orolig för ett barn eller att en vuxen far illa.

Du som jobbar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. 

Det är bra om orosanmälan innehåller en så tydlig och konkret beskrivning som möjligt av din oro. Det kan handla om att du beskriver en händelse, situation eller ett beteende. En anmälan ska också innehålla så många personuppgifter som möjligt så att vi kan identifiera personen, tex namn och/eller adress.

Om anmälan avser våld i hemmet beskriv gärna hur personen som blir utsatt kan kontaktas på ett säkert sätt.

Gäller det en situation där det är fara för liv, hälsa eller pågående brott - ring alltid 112.

Du gör en orosanmälan till socialtjänsten via vår e-tjänst

E-tjänsterna bevakas:

Måndag-fredag, klockan: 8.30-16.00
Dag före röd dag klockan: 8.30-15.00

Vid akut oro kvällar och helger, kontakta Socialjouren Länk till annan webbplats.

Telefon: 0500-49 74 21 Länk till annan webbplats. eller 0500-49 74 22 Länk till annan webbplats.

Du bör anmäla till socialtjänsten om du är orolig för hur ett eller flera barn har det eller om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd. Efter en anmälan måste socialtjänsten undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra en utredning mot familjens vilja.

Om du tvekar kring om du ska göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Du kan alltid kontakta socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Vad händer efter anmälan?

Oavsett vem som tar kontakt med oss så är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. 

Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner från skola, barnomsorg med flera.

Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Är du orolig för en vuxen i din närhet? Misstänker du att någon far illa och behöver stöd eller omsorg bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Du kan anmäla oro för vuxna som är över 18 år om du misstänker att personen far illa. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Oron kan avse våld, psykiska ohälsa, hemlöshet, bruk av alkohol, droger och/eller spel.

Vad händer efter anmälan?

En socialsekreterare kommer att kontakta den enskilde och i ett samtal informera om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Socialsekreteraren tar då kontakt med den som orosanmälan gäller och erbjuder och motiverar till stöd och behandling.

Om den enskilde avböjer att hen inte vill ta emot några insatser från socialtjänsten kan inte socialsekreterare inleda en utredning.

I de fall det framkommer information om bruk av alkohol eller narkotika kan utredning enligt 7 § LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas mot en persons vilja ifall det finns en allvarlig oro.

Du som anmälare kan bara få återkoppling på vad som hänt med anmälan om den som berörs samtycker till det.

Du kan vända dig till kontaktcenter för att få stöd och hjälp. En orosanmälan kan göras både skriftligt och muntligt. De uppgifter du behöver lämna är exempelvis:

  • Vem anmälan gäller
  • Vad som är orsaken till din orosanmälan
  • Hur länge oron har funnits

Är du osäker på hur allvarlig oron är, kan du ringa och rådfråga en socialsekreterare som du når via kontaktcenter. Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn, tänk då på att inte presentera dig med ditt namn när du ringer till oss.

  • Du kan ringa kontaktcenter på telefonnummer: 0511 320 00 Länk till annan webbplats. och säga att du vill göra en orosanmälan och vill komma i kontakt med Barn- och Unga myndighet alternativt Vuxen myndighet
  • Du kan göra en orosanmälan via vår e-tjänst (länk)
  • Om du vill skicka in en orosanmälan via post, är adressen: Omsorgsförvaltningen, Viktoriagatan 2, 532 88 Skara

Du kan anmäla anonymt antigen genom att uppge att du vill vara anonym via e-tjänsten alternativt att du ringer och inte uppger ditt namn. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi bara i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

En anonym anmälan behandlas på samma sätt som övriga anmälningar.

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom det då saknas möjlighet för socialtjänsten att få komplettande information från den som anmält.

Denna sida uppdaterades