Ställ din fråga om kommunens årsredovisning eller budget. Skicka in din fråga idag!

< >

Allmänhetens frågestund

Vid två av kommunfullmäktiges möten varje år hålls en frågestund för allmänheten. Där kan du som är bosatt i Skara kommun ställa frågor som gäller kommunens verksamhet som redovisas i årsredovisningen eller budgeten till den ordförande i den nämnd eller bolag som frågan tillhör.

Lämna in dina frågor

På mötet kan du komma och ställa dina frågor eller låta kommunfullmäktiges ordförande läsa upp dom. De politiker som besvarar frågorna är kommunalråd eller ordförande i den nämnd eller bolag som frågan tillhör.

Du skickar din fråga skriftligen till kommunens kanslienhet senast klockan 12:00 onsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Du kan antingen maila, posta eller själv överlämna din fråga eller frågor till kanslienheten. Glöm inte att skriva ditt namn och märk e-postmeddelandet eller kuvertet med "Allmänhetens frågestund".

Postadress 
Skara kommun
Kanslienheten
Södra kyrkogatan 2
532 88 Skara

E-post
skara.kommun@skara.se

Fullständiga regler för allmänhetens frågestund finns under § 24b i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 234.8 kB.

Datum för allmänhetens frågestund

  • 29 april 2024 - När fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen 
  • 10 juni 2024 - När fullmäktige behandlar ärendet om budgeten 

Denna sida uppdaterades