< >

Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på rätt sätt kan du bidra till att minska utsläppen och luften blir bättre där du bor.

När ved brinner bildas små sotpartiklar och kolväten som i höga halter kan vara hälsofarliga att andas in. De kan ta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer.

Elda på rätt sätt

  • Använd din anläggning klokt och sköt den så att du minimerar brandrisken.
  • Elda alltid med lagom torr ved. Försök att ha veden lagrad, kapad och klar under tak i minst 1 år. Elda endast med rent träbaserat bränsle.
  • Elda under kontrollerade former och följ anvisningar som finns för din panna/eldstad
  • Använd stickor och finhuggen torr ved för att snabbt få upp eld i pannan/eldstaden, pyrelda inte

Felaktig eldning

  • Det är förbjudet att i villa elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor och dylikt.

  • Större mängder papper bör inte eldas eftersom det bildas sotflagor som smutsar ned och kan vålla brand.

  • Felaktig eldning kan påverka hälsan för människor i den närmaste omgivningen. Tänk på att vissa människor t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

Ansvar

Den som eldar med ved har själv ansvaret för att utsläppet av föroreningar blir så litet som möjligt. Ger din anläggning upphov till olägenhet kan miljöenheten ställa krav på hur du får elda eller förbjuda eldning.

Tänk på att ta reda på vad som gäller för just ditt bostadsområde innan du installerar en anläggning. Välj en modern panna med ackumulatortank eller kamin som klarar utsläppskraven och se till att din skorsten uppfyller brandsäkerhetskraven.

För en installation eller ändrig av kamin/öppen spis och/eller rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till byggenheten. Anmälan görs via vår e-tjänst.

Klagomål

Om du har klagomål, läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades