< >

Betyg och meritpoäng

Om du söker till högskolan kommer du att konkurrera om platserna med ditt meritvärde som är ditt jämförelsetal (snittbetyg) och eventuella meritpoäng. Du kan ha max 22,5 i meritvärde. Dina bokstavsbetyg är värda olika poäng A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 och E=10 du får inga poäng för ett F.

Om du vill läsa mer om hur du räknar ut ditt meritvärde kan du göra det på antagning.se.

Meritpoäng kan du få för kurser i engelska, matte och moderna språk, du kan få max 2,5 meritpoäng. Engelska 1,0 meritpoäng matematik max 1,5 meritpoäng och moderna språk max 1,5 meritpoäng. Vilka kurser du får meritpoäng för beror på vilken behörighet som krävs för utbildningen du söker, samma kurs kan vara en behörighetsgivande kurs och en meritpoängskurs.

Vill du läsa mer om meritpoäng kan du göra det på antagning.se.

Yrkesexamen

Godkända betyg (E) i lägst 2250p och i de godkända betygens ska följande kurser ingå:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1a
  • Programgemensamma kurser om 400p
  • Godkänt gymnasiearbete

Elever som önskar även en högskoleförberedande examen måste välja till svenska/svenska som andraspråk 2 och 3, engelska 6

Högskoleförberedande examen

Godkända betyg (E) i lägst 2250 p och i de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1b eller 1c
  • Godkänt gymnasiearbete

Denna sida uppdaterades