< >

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Stöttar du någon i din närhet? Är du anhörig till någon som har behov av ditt stöd, för att vardagen ska fungera? Då kan du också behöva stöd!

Vad är anhörigstöd?

Att stötta någon i sin närhet kan kännas bra men det kan ibland bli för mycket så att du som anhörig kan glömma bort dig själv. Det är viktigt att även du som anhörig får stöd och tid för att ladda energi, för att förebygga ohälsa. 

Aktiviteter för anhöriga

Samtalsgrupp till dig som är förälder, mor- och farförälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - NPF


En samtalsgrupp för att träffa andra personer med liknande erfarenheter.
Ta del av andras berättelser och bidra med det du vill.
Vid behov bjuds personer in som kan bidra med kunskap och svara på frågor som uppkommer.

Tid för samtliga träffar klockan 16.30-18.00.

Anmälan

Två dagar innan till respektive anhörigsamordnare som håller i träffen.

  • 6 november Lidköping 0510-77 67 41 Saara Nummela
  • 4 december Skara 0511-326 96 Annika Kron

Samtalsgrupp till dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning i åldern 5-12 år

I samtalsgruppen kan du som förälder träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter samt få kunskap och information utifrån vad som efterfrågas. Vid varje träff kommer vi ha ett tema. Träffana är kostnadsfri och vi bjuder på fika. 

  • 3 oktober Skara, Tema: Hur tar jag hand om mig själv som anhörig
  • 13 november Lidköping, Tema: Önsketeam

Träffarna i Skara är i Viktoriagatan 2A, ingång mot Viktoriasjön

Träffarna i Lidköping är mötesplats Bifrost, Torggatan 1A

Anmälan till varje träffs görs till:

Saara Nummela, 0510-77 67 41, saara.nummela@lidkoping.se
Annelie Persson, 0511-327 93, annelie.persson@skara.se

Denna sida uppdaterades