< >

Hjälp i hemmet för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestöd kan i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad och är kostnadsfritt. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Vem kan få boendestöd?

Boendestöd passar dig som klarar större delen av vardagen själv och har ett behov av stöd vissa tider på vardagar och under helger.

För att ha rätt till boendestöd ska du:

  • ha ett behov av boendestöd på grund av intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd eller på grund av psykisk funktionsnedsättning
  • bo i egen bostad. Om du är på väg att flytta hemifrån kan du få boendestöd när du förbereder dig för att bo i egen bostad.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanenta bostad, kan du söka bidrag för för det.

Bostadsanpassning

Denna sida uppdaterades