< >

Påverka som granne

Som granne har du till viss del möjlighet att påverka ett beslut om bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet, men ska också ta ställning till de synpunkter som inkommit vid så kallade granneyttranden.

När det gäller ett bygglovsärende ska berörda närboende grannar få tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

Det är en god idé och underlättar ofta processen om du pratar med dina grannar i ett tidigt skede. 

Att höra grannar och andra - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 m) är det närmaste granne (rågranne) till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som främst ska höras.

Denna sida uppdaterades