< >

 Förbränningsanläggningar

Du kan behöva söka tillstånd för att driva en förbränningsanläggning, eller behöva göra en anmälan innan du tar din anläggning i drift. Det finns krav att medelstora förbränningsanläggningar ska vara registrerade och offentliggjorda.

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av "Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar" Det betyder att du som driver eller planerar att driva en förbränningsanläggning enligt lag kan behöva:

  • söka tillstånd för din anläggning,
  • anmäla din anläggning,
  • registrera din anläggning.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (Sveriges Riksdag) Länk till annan webbplats.

Tillstånd för förbränningsanläggning

Du behöver söka tillstånd där den totala installerade effekten på anläggningen är mer än 20 megawatt. Tillstånd söks hos Länstyrelsen i Västra Götaland.

Anmälan om förbränningsanläggning

Du behöver göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du ska etablera en anläggning som uppgår till dessa effekter:

  • Anläggningen har mer än 500 kilowatt, men högst 20 megawatt om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
  • Anläggningen har mer än 10 megawatt, men högst 20 megawatt om enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas används.

Anmälan görs på nedanstående blankett
Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 171.9 kB.

Registrera din förbränningsanläggning

Utöver att du eventuellt behöver anmäla eller söka tillstånd för din anläggning, ska medelstora förbränningsanläggningar registreras. Detta eftersom de omfattas av registreringsplikt. Det innebär att du som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera kommunen om anläggningen. I Skara kommun är det miljöenheten som är tillsynsmyndighet och registrerar anläggningarna.

Det som avgör om anläggningen räknas som medelstor och därför ska registreras är anläggningens totalt installerade effekt och bränslet som används. På Naturvårdverkets hemsida finns mer information om vad som räknas som medelstor förbränningsanläggning

Medelstor förbränningsanläggning (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

När ska anläggningen vara registrerad?

Beroende på anläggnings storlek och när den togs i drift gäller olika datum för när den senast ska vara registrerad.

  • Ny anläggning omfattas direkt av lagen. Du får inte ta en ny anläggning i drift utan att den är registrerad.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • Om din anläggning tagits i bruk innan den 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste den vara registrerad senast den 1 januari 2029.

E-tjänst
Registrering av medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Skara kommun

 

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

CWS Boco Sweden  AB

556294-8777

SIRIUS 8

Skara Energi AB

556429-4303

BROGÅRDEN 3:2

Skara Energi AB

556429-4303

DIAKONEN 1

Skara Energi AB

556429-4303

HARVEN 3

Skara Energi AB

556429-4303

TJUREN 19

Scan Sverige AB

556655-4597

OXEN 36

Solör Bioenergi Värme AB

556310-5328

FÅRTICKAN 1


Denna sida uppdaterades