< >

Introduktionsprogram (IM)

Introduktionsprogram med fyra olika inriktningar ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmet kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Det innebär att du inte kan välja Introduktionsprogrammet om du är behörig att välja gymnasiet.

Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen. Prata gärna med din SYV om vad du behöver välja.

Studierna på ett Introduktionsprogram planeras av gymnasieskolans huvudman. Huvudmannen sätter upp mål, syfte, längd och innehåll. På ett introduktionsprogram kan du anpassa studieplanen efter dina behov tillsammans med läraren som tar fram en plan för din gymnasieutbildning. I vanliga fall ska IM omfatta studier på heltid. Du studerar alltså i samma takt som elever på ett nationellt program

Det här är ett introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Programmet är även öppet för elever från grundsärskolan som vill och klarar av att gå utbildningen.

Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov och som förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.

Antagning till Individuellt alternativ görs via din hemkommun.

Programinriktat val är ett program för dig som vill läsa ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program, men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen alternativt svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och tre andra ämnen.

Under utbildningens gång får du följa det nationella programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.

Målet är att du ska bli antagen till det nationella programmet så snart som möjligt.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till Programinriktat val sker via Utbildning Skaraborgs antagningskansli då programmet är format för en grupp. Du söker detta program på samma sätt som nationella program på gymnasiet. Urval sker på meritvärde.

Individuell antagning sker via hemkommunen.

Programmet vänder sig till dig som är nyanländ ungdom till Sverige. Du får utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Utbildningen anpassas efter dina behov.

Antagning till programmet sker via hemkommunen.

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Katedralskolan erbjuder två olika utbildningar inom yrkesintroduktion, Plåtslageri samt Försäljning och service (två utgångar, Butik & Säljare).

Yrkesintroduktion Plåtslageri

IMYRKBA Plåtslagare

Utbildningens inriktning

Utbildningen är utformad som ett regionalt yrkespaket inriktad mot Bygg- och anläggningsprogrammets plåtslageriinriktning. Utbildningen bygger på det nationella yrkespaketet plåt med tillägg av två kurser.

Innehåll

Utbildningen är förlagd på tre terminer och innehåller kurser enligt nedan.


KurskodKursPoäng
Inriktningskurser 400 poäng
PLÅPLS0Plåtslageriprocessen200
PLÅPLÅ0Plåtslageri - grunder100
VELVET01Ventilationsplåtslageri100

Programfördjupning plåtslageriteknik 800 poäng
PLTBYG01Byggnadsplåtslageri 1200
PLTBYG02Byggnadsplåtslageri 2200
PLTBYG03Byggnadsplåtslageri 3200
PLTKUU0Kulturplåtslageri100
PLTPLT0Plåtslageri svetstekniker100

 

Förkunskaper i Svenska som andraspråk

Elever med annat modersmål än svenska ska, för att vara behöriga till utbildningen, ha uppnått kunskaper i Svenska som andraspråk motsvarande kunskapsmålen för årskurs 6.

Yrkesintroduktion Försäljning och service

IMYRKFS Försäljning och service

Utbildningens inriktning

Utbildningen är utformad som ett lokalt yrkespaket inriktad mot Försäljning och serviceprogrammet. Två olika profiler erbjuds, en mot butiksförsäljning och en mot lagerarbete.

Innehåll

Utbildningen är förlagd på två terminer och innehåller kurser på 700 poäng enligt nedan.

KurskodKursPoäng
Gemensamma kurser 300 poäng
HANBRS0Branschkunskap inom handel och administration (skolförlagd)100
INFINF01Information och kommunikation (skolförlagd)100
FÖSSEV01Servicekunskap 1 (praktik)100

Profil Butikssäljare 400 poäng
HANHAN00SHandel - specialisering100
FÖSPER01Personlig försäljning 1100
HANHAN0Handel och hållbar utveckling100
FÖSSER02Servicekunskap 2100

Profil Lagerarbete 400 poäng
GODHAT0Hantering av varor och gods200
LAGPLO0Plocklagerhantering100
INKLOG01Logistik100


Förkunskaper i Svenska som andraspråk

Elever med annat modersmål än svenska ska, för att vara behöriga till utbildningen, ha uppnått kunskaper i Svenska som andraspråk motsvarande kunskapsmålen för årskurs 6.

Denna sida uppdaterades