< >

Introduktionsprogram (IM)

Introduktionsprogram med fyra olika inriktningar ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmet kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Det innebär att du inte kan välja Introduktionsprogrammet om du är behörig att välja gymnasiet.

Vilken inriktning du ska välja beror på dina förutsättningar och vilka mål du har med utbildningen. Prata gärna med din SYV om vad du behöver välja.

Studierna på ett Introduktionsprogram planeras av gymnasieskolans huvudman. Huvudmannen sätter upp mål, syfte, längd och innehåll. På ett introduktionsprogram kan du anpassa studieplanen efter dina behov tillsammans med läraren som tar fram en plan för din gymnasieutbildning. I vanliga fall ska IM omfatta studier på heltid. Du studerar alltså i samma takt som elever på ett nationellt program

Det här är ett introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Programmet är även öppet för elever från grundsärskolan som vill och klarar av att gå utbildningen.

Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov och som förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.

Antagning till Individuellt alternativ görs via din hemkommun.

Programinriktat val är ett program för dig som vill läsa ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program, men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen.

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i:

  • svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen alternativt svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och tre andra ämnen.

Under utbildningens gång får du följa det nationella programmet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.

Målet är att du ska bli antagen till det nationella programmet så snart som möjligt.

Du får din utbildning i grupp eller som enskild elev.

Antagning till Programinriktat val sker via Utbildning Skaraborgs antagningskansli då programmet är format för en grupp. Du söker detta program på samma sätt som nationella program på gymnasiet. Urval sker på meritvärde.

Individuell antagning sker via hemkommunen.

Programmet vänder sig till dig som är nyanländ ungdom till Sverige. Du får utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Utbildningen anpassas efter dina behov.

Antagning till programmet sker via hemkommunen.

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Katedralskolan erbjuder två olika utbildningar inom yrkesintroduktion.

Försäljning och service

Plåtslageri

Denna sida uppdaterades