< >

Vattentjänstplan

Skara kommun arbetar långsiktigt med vattenförsörjningen och pekar i förslaget till vattentjänstplan ut områden som är möjliga för installation av vatten- och avlopp. Förslaget till vattentjänstplan är ute på samråd fram till 31 oktober.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall.

Huvudsyftet med Skara kommuns vattentjänstplan är att ge förutsättningar för en god planering av Skara kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster samt att ge berörda möjlighet till insyn och deltagande i processen. Allmänna vattentjänster kan kortfattat förklaras som kommunalt vatten och avlopp.

Samrådstid

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september, § 148, om samråd för vattentjänstplan för Skara kommun.

Planen är utställd på samråd mellan 26 september och 31 oktober 2023. Samrådet syftar till att informera om pågående arbete samt ge möjlighet att få insyn och påverka.

Under samrådstiden finns ett fysiskt exemplar av förslaget vid kommunens kontaktcenter i stadshuset på Södra Kyrkogatan 2. Stadshuset är öppet Måndag-torsdag 8.00-16.30 och fredagar 8.00-16.00. Förslaget finns även att läsa nedan.

Granskning

Efter samrådet uppdateras förslaget till vattentjänstplan och sedan kommer den ställas ut på nytt för granskning.


Denna sida uppdaterades