< >

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det regler för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet.

Regler för vattenskyddsområde

För varje vattenskyddsområde finns regler som talar om vad du behöver anmäla eller söka tillstånd för eller vad som är förbjudet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten kommer till vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Tillsyn av kommunalt vatten

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Skara är det samhällsbyggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och har ansvaret att se till att reglerna efterlevs.

Ska du göra något i ett vattenskyddsområde?

Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller en anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Checklista för dig som bor i vattenskyddsområde

  • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård. Undvik även att sprida ogräsmedel på grusgångar och andra hårdgjorda ytor.
  • Om du byter olja på bilen hemma måste all olja samlas upp i en tät behållare.
  • Tvätta inte bilen på uppfarten eller på gräsmattan.
  • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel. träskyddsbehandlat virke med mera bör inte ske annat än i mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning av din uppfart eller eller väg under vintern.
  • Kontakta miljöenheten om du har en oljecistern, även en ordinarie villatank.
  • Du behöver tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för att anlägga jordvärme eller bergvärme. Du behöver också tillstånd från nämnden om du har en nyinstallerad oljetank eller cistern.
  • Du behöver tillstånd för enskilt avlopp.
  • Djurhållning är anmälningspliktigt (till exempel får, hästar och kor). Kontakta miljöenheten om du har djurhållning.

Denna sida uppdaterades