< >

Tillfällig livsmedelsförsäljning

Om du ska sälja eller producera livsmedel tillfälligt krävs i vissa fall registrering hos miljöenheten.

Befintliga livsmedelsföretag som ska sälja eller hantera mat utöver sin normala verksamhet, till exempel i en annan lokal eller på ett evenemang som en festival eller marknad, måste alltid anmäla ändringen till miljöenheten.

Om din livsmedelsförsäljning är tillfällig eller bara sker ett fåtal gånger per år är registrering inte alltid nödvändig. Kontakta oss för att höra om du behöver registrera din verksamhet eller inte.

En förening eller liknande behöver inte anmäla enklare livsmedelsförsäljning som sker mer sällan än vid ett tillfälle i månaden, som till exempel att sälja hamburgare, korv eller kolbullar vid ett enstaka evenemang. Inte heller enklare hantering, som tunnbrödsbakning eller försäljning av kaffebröd vid enstaka tillfällen, behöver anmälas.

Om man däremot ska sälja eller skänka livsmedel mer än något enstaka tillfälle eller mer än någon enstaka dag, inklusive eventuell förvaring av livsmedlen, så kan du behöva anmäla det till kommunen.

För att en livsmedelsverksamhet ska behöva registreras krävs det både kontinuitet och organisation. Det räknas som kontinuerlig verksamhet om den bedrivs i mer än fyra dagar i sträck, om verksamheten bedrivs en till två dagar varje månad eller liknande. 

E-tjänst 
Registrering av livsmedelsverksamhet - Skara kommun Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades