< >

Gator och trafik

Service och Teknik ansvarar för skötseln av gator och gång- och cykelvägar i Götene och Skara. I kommunerna finns också enskilda vägar som får bidrag för att vägarna ska hållas öppna för allmänheten.

På följande sidor kan du läsa om snöröjning och halkbekämpning, trafik och säkerhet, parker och lekplatser och hitta blanketter för att söka olika tillstånd.

Läs mer om skattesatser på skatteverkets hemsida

  • Skara kommun har 94 kilometer vägar och gator och 45 kilometer gång- och cykelvägar som kommunen sköter.
  • Skara kommun har 265 kilometer enskilda vägar.


Denna sida uppdaterades