< >

Öppen fritidsverksamhet

Om den öppna fritidsverksamheten

Här tar vi tillvara på ungdomars engagemang och initiativförmåga och formar verksamheten i möjligaste mån utifrån detta.
Vi lägger fokus på planerade aktiviteter utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt som präglar den aktivitet som bedrivs i Öppna Fritidsverksamheten.

Hos fritidsledarna kan Du som ungdom hitta en trygg vuxen person, som kan vara med och tillsammans med dig utforska Din kreativitet, tankar och nyfikenhet.

Du som ungdom ska hos oss, oavsett förutsättningar och bakgrund, hitta en trygg mötesplats där alla ska känna sig välkomna.
Detta är något vi skapar tillsammans och som alla har ett individuellt ansvar kring.

Den planerade verksamheten är återkommande och sker enligt ett schema.
Här kan Du som ungdom delta i skapande verksamhet, läscirkel, läxläsning, producera i musikstudion, spela in podcast, bakning, foto & film, olika ”prova på”-verksamheter och mycket mer. Det finns alltid flera planerade aktiviteter varje dag vi har öppet.

Här kan Du som ungdom skapa ett projekt med stöd av personalen.
Där Du får handledning och coachning. Du kan också delta i några av våra projekt som redan är igång, eller som kommer komma igång.
Det som kännetecknar våra projekt är att dessa är tidsbestämda och är uppbyggda med planering med mål och syfte, genomförande och utvärdering.

Vi erbjuder också möjligheter kring det spontana besöket.

Vår målgrupp: Elever från åk 4 till och med 19 år fyllda/avslutat gymnasiet. 


Se vår öppettider i den öppna fritidsverksamheten på plan 2

Till öppettider

Kontakta oss gärna!
Telefon: 0721-60 31 53

Välkommen!


Dessa regler måste fortfarande följas

Stanna hemma om du eller någon i din familj har förkylningssymptom.
Vi tvättar händerna ofta och använder handsprit.

Viktig info!


Vi är kontantfria i cafeét. All betalning kommer ske via swish.

Om du inte har möjlighet att ha swish, prata med personalen i öppen fritidsverksamhet så hjälper de dig.

Denna sida uppdaterades