< >

Flyttning av fordon

Fordon som står så att de hindrar trafiken eller parkerats trafikfarligt kan kommunen flytta på.

Kommunen kan flytta fordon som har stått länge på en plats, hindrar trafiken eller på annat sätt står trafikfarligt.

För fordon som man kan misstänka är övergivna hanteras på ett särskilt sätt genom att ägaren till fordonet ska få information om att fordonet måste flyttas. Är inte fordonet flyttat efter en viss tid flyttar kommunen fordonet och debiterar fordonsägaren för kostnader av uppställning på en särskild plats. Hämtas inte fordonet därifrån skrotas det.

Denna sida uppdaterades