< >

Kaminer, eldstäder och skorsten

För att göra en installation eller ändring av kamin/öppen spis och/eller rökkanal behövs inte ett bygglov, men du ska du alltid lämna in en anmälan till byggenheten, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i. 

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

Det du behöver redovisa är skalenliga ritningar:

  • Planritning,- markera eldstadens placering
  • Fasadritning - markera skorstenens placering och ange höjdmått (vid ny rökkanal/skorsten)
  • Prestandadeklaration på eldstad och skorsten.

Invänta alltid startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Vid nyinstallation måste du skicka in ett sotningsintyg och invänta slutbesked innan du får ta din eldstad i bruk. 

Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men det går att ändra på. Genom att elda på rätt sätt kan du bidra till att minska utsläppen, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Vedeldning 

Denna sida uppdaterades