Gata & Park

RSS  rss

2020-08-06

Nya tidtabeller i stadstrafiken

Den 17 augusti kommer tidtabellerna för bussarna i stadstrafiken i Skara att justeras med några minuter. Detta för att underlätta byte mellan de två linjerna inne på busstation. Om du har frågor kring förändringen kan du kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00. Nya tidtabeller finns att hämta hos kon&elip;

Läs mer ›
2020-08-03

Enklare att pendla när korsningen görs om

Väg 49 är det viktigaste pendlingsstråket genom Skaraborg. Nu gör Trafikverket ännu en åtgärd vid Skara för att stärka stråket och bygger om korsningen  väster om staden. Tidigare har korsningen vid Vilan i östra delen av Skara byggs om för att ge företräde för dem som reser på väg 49. Den nya åtgärden görs väster om &elip;

Läs mer ›
2020-07-28

Trädskyltar sätts upp i Botan

Har du funderat på vad det är för träd som växer i Botan? Nu behöver du inte fundera längre! På initiativ av föreningen Skara Gille kommer det nu upp skyltar i samarbete med kommunens parkenhet. Det var i våras som Skara Gille sökte och beviljades medel ur en av kommunens fonder för stadens förskönande. Botan är en pa&elip;

Läs mer ›
2020-07-28

Arbeten med rörbroar i Skara

Den 3 augusti startar arbetet med att byta rörbron över Gällkvistabäcken vid Riddaregatan och Stenåsgatan. Riddaregatan och cykelvägen vid bron kommer att vara avstängd samtidigt mellan 3 augusti och 30 oktober. Följ den tillfälliga vägvisningen. Längs Gällkvistabäcken finns fem rörbroar och alla kommer att bytas ut &elip;

Läs mer ›
2020-07-09

Vad tycker invånarna om namnförslagen?

Stationsområdet utvecklas för centrumnära bostäder. I samband med utvecklingen behöver ett nytt kvarter namnges. Det finns också en befintlig plats på området som saknar ett formellt namn. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker om namnförslagen. Kommunstyrelsen gav i våras kommunens namnsättningsråd i uppdrag att &elip;

Läs mer ›
2020-07-03

Hela cykelvägen asfalterad

Cykelvägen Axvall-Varnhem färdigställdes förra året med undantag för några korta sträckor där markförhållandena gjorde att marken behövde sätta sig först. Nu är arbetena avslutade och hela sträckan Axvall-Varnhem är asfalterad.  Skyltningen ses över Förvaltningen för Service och teknik har ett uppdrag från politiken &elip;

Läs mer ›
2020-06-26

Del av Tullportagatan avstängd från 29 juni

Från den 29 juni till den 10 juli kommer en del av Tullportagatan att vara avstängd. Avstängningen gäller mellan Guldsmedsgatan och Viktoriagatan där kommunen kommer att åtgärda farthindret. Samtidigt utför Skara Energi arbeten i både Tullportagan och och Viktoriagatan. Viktoriagatan kommer att ha begränsad framkomlig&elip;

Läs mer ›
2020-06-08

Renovering av lekplats i Ardala

Nu startar renoveringen av lekplatsen vid Skyttahedsgatan i Ardala. Rutschkanan kommer att bytas ut och det kommer också att komma upp ett räcka för att volter på. Parksofforna kommer att bytas ut och samtidigt flyttar vi på snurrkoppen och gungdjuren för att få rätt fallutrymme när de nya lekredskapen kommer på plats&elip;

Läs mer ›
2020-06-04

Ängsblommor vid Kata gård

Nu ger arbetet med slåtter vid Kata gård resultat. Ängsblommorna blommar för full! I tre år har service och tekniks naturvårdslag arbetat med slåtter vid Kata gård. Nu börjar resultatet bli synligt med fantastisk blomning!

Läs mer ›
2020-06-04

Renovering av stora lekplatsen i Varnhem

Nu har renoveringen och byte av lekredkskap på den stora lekplatsen i Varnhem börjat. Den gamla gungställningen, rutschkanan och de lite äldre bänkarna kommer att rivas. De kommer att ersättas av liknande lekredskap och bänkar. Under tiden som arbetet pågår så får man inte vara på lekplatsen. Men det går bra att anvä&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: