Gata & Park

RSS  rss

2022-05-13

Tryggare och tydligare när Skolgatans östra del blir gång- och cykelväg

Nu ska en del av Skolgatan genom Skara byggas om. Det är den sträcka som redan idag är avstängd för biltrafik som ska få en ansiktslyftning och ges en tydligare och tryggare utformning. Den aktuella delen av gatan har längre tillbaka fungerat som tillfartsväg till den dåvarande skolan. Då var den öppen för alla trafik&elip;

Läs mer ›
2022-05-09

Trafikverket ställer ut vägplan för riksväg 49 på sträckan Axvall -Varnhem

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och vägens standard. Vägplanen ställs ut för kompletterande granskning då vägplanen har genomgått en väsentlig ändring på grund av förändrat och justerat vägområde l&elip;

Läs mer ›
2022-04-14

Växelvisa omledningar och beläggningsarbeten på E20

Med start 18 april påverkas trafiken periodvis mellan Skara och Götene av växelvisa omledningar som innebär 15 minuters längre restid, en körriktning i taget. Med start 27 april sker en omledning av E20 mellan Lundsbrunn och Götene. Kartor på alternativa vägar och mer information hittar du på Trafikverkets hemsida. S&elip;

Läs mer ›
2022-03-04

Ny parkering byggs i Petersburg

Vi vill möjliggöra för större tävlingar och bredare verksamhet i Petersburg tillsammans med klubbar och Cykelgymnasiet. Ett steg i den riktningen är att göra en ny parkering vid klubbhuset med 46 platser. Ta det försiktigt om du kommer med bil och ta ännu hellre cykeln till Petersburg några veckor framöver, för nu är &elip;

Läs mer ›
2022-02-24

Sista etapperna på Björndammen drar igång i vår - men först byts vattenledningarna ut

Snart påbörjas de sista åtgärderna för att binda ihop platsen Björndammen till en helhet. Det innebär arbeten i korsningen norr om Björndammen. Först byts gamla vattenledningar i gatan ut och därefter görs en tillgänglighetsanpassning med bättre ledstråk för gående i korsningen. Vattenledningar byts ut Skara Energi h&elip;

Läs mer ›
2021-12-22

Skridskor ökar julstämningen i Skara

Äntligen sammanföll det - vinterväder och jullov. Medarbetarna i kommunen var snabba med att förbereda för skridskobanan mitt i centrum och politiken är med på banan. Att erbjuda en allmänhetens is mitt i stadskärnan är en enkel men efterlängtad åtgärd som alla står bakom och gärna skulle vilja ha varje år. Platsen fr&elip;

Läs mer ›
2021-10-19

Cirkulationsplats byggs i Sörskogen

Onsdagen den 20 oktober påbörjas bygget av en ny cirkulationsplats (rondell) vid Sörskogen.Trafiken i området hänvisas till en infart längre söderut. Med den nya cirkulationsplatsen blir det ett bättre flöde på trafiken och säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig fram. Den utgör samtidigt en ny entré till bostads&elip;

Läs mer ›
2021-10-08

Ledningsarbeten på Vallgatan

Skara Energi AB meddelar att ett vattenledningsarbete på Vallgatan startar måndagen den 11 oktober och pågår till början av december. Det innebär förbud mot genomfart på sträckan mellan Kämpagatan och Axvallagatan.  Mer information och uppdateringar finns på Skara Energis hemsida.

Läs mer ›
2021-09-21

Planerade asfalteringsarbeten på Skaraborgsgatan 

Under perioden 27 september - 8 oktober utförs planerade asfalteringsarbeten och annat underhåll på Skaraborgsgatans västra del. Ett körfält i taget kommer att vara öppet för trafik. I samband med att vägbanorna växelvis stängs av för asfalteringsarbeten gör vi flera andra inplanerade underhållsarbeten samtidigt. På s&elip;

Läs mer ›
2021-08-27

Riddaregatan avstängd från 30 augusti

Från den 30 augusti är Riddaregatan avstängd för broreparation. Gatan är avstängd till och med 19 november. Följ orangea vägvisning.

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades