Text

< >

Hämtning av hushållens avfall

Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) ansvarar för hanteringen av hushållsavfall i Skara kommun. För villahushåll hämtas matavfallet varannan vecka och restavfallet var fjärde vecka.

När hämtas mitt hushållsavfall?

På Avfall & Återvinning Skaraborgs webbplats kan du söka efter din adress för att se kommande hämtningar och vilka kärl som ska ställas ut vilken dag. 

Du kan även ladda ned en app för att få notiser.

Kommande hämtningar (Avfall & Återvinning Skaraborg) Länk till annan webbplats.

Uppehåll med sophämtning och delning av kärl

Du kan ansöka om delat kärl eller om uppehåll i sophämtning, latrintömning och slamtömning om fastigheten inte utnyttjas. Ansökan gör du via Avfall & Återvinning Skaraborgs e-tjänst. På e-tjänsten kan du även byta storlek på det gröna kärlet för restavfall. 

Självservice hos Avfall och återvinning i Skaraborg Länk till annan webbplats.

Förlängt hämtningsintervall av restavfall (Miniabonnemang)

Har du en godkänd kompost för matavfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall av ditt restavfall.

Förlängt hämtningsintervall av restavfall (Miniabonnemang) Länk till annan webbplats.

Kärl för avfall

Det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla kärlen rena. Om kärlet går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

Kärlet måste stå ute på den ordinarie tömningsplatsen när det ska tömmas. Var kärlet står resten av tiden bestämmer du själv.

Matavfall

Matavfall lämnas numera, från flertalet av fastigheterna i Skara kommun, i den bruna soptunnan. 

Denna sida uppdaterades