< >

Vattenprov för småbarnsfamiljer

Dricksvattenprov för spädbarn

Skara kommun bekostar vattenprov till de familjer som väntar barn eller har barn som är under 1 år gamla. Förutsättningen är att ni bor i Skara kommun, har dricksvatten från egen brunn och bor i huset året runt.

Varför ska ni ta vattenprov?

Vattnet i brunnen kan vara dåligt utan att det märks när man dricker det. I det vattenprov som miljöenheten betalar kostnaden för ingår analys av det som spädbarn är mest känsliga för. Det gäller pH-värde och halterna av fluorid och nitrat i dricksvattnet.

Så här gör ni

  • Hämta följesedel och provflaskor samt instruktion för barnvattenprov på mödravårds-/barnavårdscentraler i Skara kommun.
  • Man ansvarar själv för att skicka in provflaskorna tillsammans med följesedeln till Eurofins, Sockerbruksgatan 3, Lidköping, måndag-fredag kl. 07.30-16.00.

Resultat

  • Efter ett par veckor får du analysresultatet. Där står laboratoriets bedömning av resultaten. Vattnet kan bedömas som tjänligt,
    tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
  • Eftersom Skara kommun står som uppdragsgivare kommer även analysrapporten skickas kommunens miljöenhet.
  • MIljöenheten kan hjälpa dig med råd och information om ditt vatten är dåligt.
  • Det är du som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.

Denna sida uppdaterades