< >

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som fattar myndighetsbeslut inom områdena miljö och bygg. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet regleras i huvudsak av plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

När det gäller plan- och bygglagen ansvarar nämnden för ärenden och frågor som exempelvis förhandsbesked, detaljplaner, bygglov och rivningslov. Nämnden utövar exempelvis tillsyn över byggnadsverksamhet.

När det gäller miljöbalken ansvarar nämnden för att utföra kommunens uppgifter enligt miljöbalken, såsom exempelvis prövning och tillsyn inom naturvården samt miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Denna sida uppdaterades