< >

Kommunens arkiv

I kommunarkivets uppgift ingår att ta emot, vårda, förvara och söka fram arkiverade kommunala handlingar. Till kommunens nämnder, förvaltningar och enheter ger kommunarkivet råd i arkivfrågor samt utför tillsyn av nämndernas arkivvård.

I arkivet kan du läsa allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter. Vill du läsa en allmän handling har du rätt att få göra det på plats eller att mot avgift få en kopia av handlingen. En del av de allmänna handlingarna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till vem som helst. Oftast är det handlingar som handlar om människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Kommunens arkiv ansvarar för att ta hand om de historiska arkiven från Skara kommun med föregångare, fram till arkiv från dagens verksamhet. Detta innebär handlingar från 1800-talets mitt, fram till modern tid.

Du kan vända dig till kommunarkivet till exempel för att

  • Få kopior på dina betyg eller en klasslista
  • Släktforska
  • Forska om hembygd

Denna sida uppdaterades