< >

Utveckling av Petersburgs Friliuftsområde

Projektperiod

2021-

Syfte

Vi utvecklar Petersburg för att möjliggöra större arrangemang och bredda utbudet för klubbar och enskilda.

Mål

Att öka antalet deltagare och besökare vid tävlingar och underlätta för klubbar och enskilda motionärer att använda området för träning och rekreation.

Deltagande parter

IK Gandvik, Tre Berg, Cykelgymnasiet, Skara kommun, Sparbanken Skaraborg

Finansiering

Budget för pumptrackbana: Skara kommun 2 640 000,-  Sparbanken Skaraborg 900 000,-

Beskrivning av nuläget

Petersburg är ett stadsnära friluftsområde med utegym, motionsspår, mountainbikespår och padelbana. 

Projektlogg

2021-02-19 Padelbana i Petersburg. Nyhet i SKLT Länk till annan webbplats.
2021-04-08 Föreningarnas egna förslag. Nyhet i SKLT Länk till annan webbplats.
2021-10-30 Projekt i Petersburg. Nyhet i SKLT Länk till annan webbplats.
2021-nov-dec Enkät om Petersburg inbringade 181 svar från invånare och föreningar
2022-02-04 Parkeringsplatser ska byggas i Petersburg. Nyhet i SKLT Länk till annan webbplats.
2022-03-03 Nedtagning av träd för anläggande av parkeringsyta
2022-03- Parkeringsyta med 46 platser anläggs vid klubbhuset
2022-03-09 Startbesked för pumptrackbana Nyhet i SKLT Länk till annan webbplats.
2022-04-05 Köpstaden återvinns i Petersburg. Pressmeddelande
2022-04-07 Inslag i Sveriges Radio P4 Länk till annan webbplats. 
2022-06-02 Invigning Länk till annan webbplats.
2022-07-16 SM i Pumptrack: Arr: Cykelklubben Tre Berg
2022-08-29 Avsiktsförklaring om Petersburgs fortsatta utveckling undertecknades Pdf, 2.4 MB.
2022-09-29 Styrkehinder utmed eljusspåret invigdes.
2023-09-25 Startbesked för 5 km elljusspår
2023-10-30 Startbeslut motionscenter Petersburg

Denna sida uppdaterades