Skara Sommarlands förre VD Janne Nilsson och enhetschef Anders Svärd, Skara kommun, på den nya parkeringsytan vid Petersburgs friluftsområde

< >


Köpstaden återvinns i Petersburg

Utvecklingen på Petersburgs friluftsområde är ett bra exempel på hur samarbete mellan olika lokala aktörer ger ökad effekt och synergier. Rivningen av Köpstaden kommer nu Skaras invånare och föreningar till nytta genom byggandet av parkeringen på området.

Skara Sommarland har ett uttalat hållbarhetsfokus och önskar att Köpstadens rivningsmassor kommer till nytta i ny form. Entreprenören Swerock fick frågan av Sommarland om det fanns någon avsättning i närområdet för återstående betongkross och tog i sin tur kontakt med kommunen. Den nya parkeringen i Petersburg visade sig vara en perfekt lösning för alla tre parter.

Janne Nilsson, tidigare VD på Skara Sommarland, har tillsammans med HJOBO ansvarat för arbetet kring rivningen av Köpstaden. Merparten av den 10 600 ton tunga byggnationen har kunnat återanvändas på nytt. Endast 4% av den totala vikten har inte kunnat återanvändas utan blivit deponi.

- I den bästa av alla världar kan allt återanvändas efter en rivning. De 8 500 ton som Köpstaden genererade i betongkross är utöver Petersburg också återanvända som bärlager i flertal nybyggda djurstallar och byggnationer runt om i Skara. Det har även använts på den nyligen asfalterade ytan ute på Skara Sommarland. Nu återstår ca 400 ton som kommer kunna användas någon annanstans, säger Janne Nilsson.

Skara kommun har i år 15 klimatlöften och ett av målen är att analysera inköpens klimatpåverkan. Denna hållbarhetssträvan ledde till att kommunen med glädje accepterade erbjudandet om 900 ton återvunnen betongkross. Av samma anledning kommer inte konstgräs att användas på den blivande pumptrackbanan för att undvika att mikroplaster kommer ut i naturen.

Samarbetet kring utvecklingen av Petersburg stannar inte där. Det sker dialog och ett omfattande samarbete med föreningarna, som varit mycket aktiva i projektet. En enkät till skaraborna i projektets inledning gav stor respons. 181 personer svarade hur de använder området och vad de önskar sig framöver. Där var utökande cykelsatsningar och lek för barn de starkaste önskemålen.

- Tack vare engagemanget och kunskapen som föreningarna har här ute i Petersburg så har projektet gått otroligt bra och fort. Här visar vi verkligen tillsammans ett bra samarbete som kommer att generera folkhälsa och ett gott friluftsliv många år framåt, säger fritidschef Camilla Helander.

Ekonomiskt sett är utvecklingen av Petersburg ett samarbete med Sparbanken Skaraborg, genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som går in med 900 000 kronor.

Arbetet rullar på bra

Parkeringen är snart klar för användning och kommer att asfalteras när marken har satt sig lite mer. Pumptrackbanan beräknas stå klar i mitten av maj.

Denna sida uppdaterades