Pressmeddelanden

RSS  rss

2021-10-13

Tryggheten i fokus i stadskärnan

Trygghet är en högt prioriterad fråga i kommunen och berör på olika sätt verksamheter inom alla förvaltningar. Trygghet är också en avgörande faktor för stadens attraktionskraft och för att invånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Under temaveckan Purple Week den 23-29 oktober sätts ljuset på tr&elip;

Läs mer ›
2021-10-07

Så klarade Skara kommun pandemin

I en utvärdering av Skara kommuns krisledning och krishantering under pandemin konstaterar man att kommunen, trots stora påfrestningar, i stort lyckats leverera välfärd under krisen. Public Partner, som utvärderat, pekar ut den lösningsfokuserade kulturen i organisationen som en avgörande faktor och förmågan att anpass&elip;

Läs mer ›
2021-09-29

Nytt utseende på Vilan signalerar rörelseglädje

Vilans fritidsområde har nu fått en ny grafisk profil, som ska signalera fart, fläkt och rörelseglädje. Profilen bygger på Skara kommuns grafiska profil och tydliggör på så sätt att Vilans fritidsområde är en av kommunens verksamheter. Den grafiska profilen består av färger, teckensnitt och bildspråk som på ett tydligt&elip;

Läs mer ›
2021-09-28

32 centrumnära bostadsrätter för olika åldrar på Munin

Markanvisningen på kvarteret Munin är avslutad. Det vinnande förslaget har ett attraktivt gemensamhetsfokus och består av sammanlagt 32 lägenheter, fördelat på tvåor till femmor. - Att bostadsutbudet i Skara utvecklas i hög takt nu är otroligt bra för vår kommun, och för alla som vill bo eller verka här. Jag är väldig&elip;

Läs mer ›
2021-09-22

Svenskt Näringslivs rankning är klar

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Skara 3,38 på en 6-gradig skala (rikssnitt 3,43) och kommunrankningen 123 (av 290 kommuner). Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning som presenteras under våren följ&elip;

Läs mer ›
2021-08-31

Fler pedagoger i Skaras förskolor

Storleken på barngrupperna i Skaras kommunala förskolor har minskat, tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. Från 2018 till 2020 minskade snittet från 6,0 till 5,3 barn per årsarbetare. Ett genomsnitt som nu är i linje med landets andra kommuner och första gången sedan 2013. Barn- och utbildningsförv&elip;

Läs mer ›
2021-08-12

Professionellt stöd till dig som är anhörig

Är du en av dem som stöttar, vårdar eller hjälper någon med demenssjukdom? Då kan du som anhörig också behöva stöd. Skara kommun lanserar nu en utbildningsserie med namnet ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv”. Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och tillsammans gör de en jätteinsats för sina närstående med &elip;

Läs mer ›
2021-07-07

11,3 miljoner extra till skola, vård och omsorg

Skara kommun kraftsamlar för att stärka upp där det i dagsläget behövs som mest. Nu förstärker kommunfullmäktige med extra pengar till både omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att ge verksamheterna möjligheter att ta ytterligare steg i utvecklingen. - Allt fler äldre Skarabor efterfrågar socialtjänsten&elip;

Läs mer ›
2021-07-02

Ungas tankar och idéer ger nya perspektiv i utvecklingsarbetet

Under tre veckor har elva ungdomar gjort sin feriepraktik som unga kommunutvecklare i Skara kommun. De har fått insyn i verksamheter, träffat politiker och tjänstemän men framförallt fått arbeta med kommunens pågående utvecklingsprocesser. Uppdraget har varit att ge ungas syn på vad som är viktiga för just unga i Skara&elip;

Läs mer ›
2021-06-21

Ishockeyinriktning till Katedralskolan

Intresset för Katedralskolans idrottsinriktning ökar, men inte bara bland eleverna utan också från de lokala idrottsklubbarna. Nu har ett nytt samarbete har inletts mellan Skara IK, Viktoriaskolan och Katedralskolan som gör att ishockey blir en ny renodlad idrottsinriktning i skolans lokala idrottsutbildning – LIU. En &elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades