Corona

RSS  rss

2021-06-01

Är det inte min tur snart?

Inget är som väntans tider, sägs det. Men ibland undrar man ju. En del längtar efter vaccineringen, några är så gott som klara med vaccinationen och andra tvekar inför beslutet. Det är i regel regionerna som ansvarar för att vaccinera dig som bor här. Men du väljer vaccinatör själv! Passa på att ta reda på allt du und&elip;

Läs mer ›
2021-05-07

Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden: efterskänkta taxor&elip;

Läs mer ›
2021-04-30

Så firas första maj 2021- håll i och håll ut

Förra årets traditionella första maj firande i Skara firades sparsamt utan publik. I år genomförs delar av Katedralskolans omtalade och uppskattade första maj-firande digitalt. Firandet innebär enligt traditionen att man städar ut våren genom uppvaktning, tal från elevkåren och med sång med skolans manskör Musikens vän&elip;

Läs mer ›
2021-04-28

Smittspridning på förskolan Kastanjen

Personer som vistats på förskolan Kastanjen i Ardala har bekräftats med covid-19. För att stoppa smittspridningen genomför vi just nu smittspårning och omfattande testning. Avdelningarna Bamse blå och Bamse gul är stängda resten av veckan. UPPDATERING 2021-04-30: Bamse blå och Bamse gul hålls stängda även den 3 maj. &elip;

Läs mer ›
2021-04-06

Delar av förskolan Myrstacken stänger

Med anledning av smittspridning av covid-19 på förskolan Myrstacken kommer avdelningarna i Paviljongen att vara stängda 7-9 april. Flera som vistats på förskolan Myrstacken har bekräftats med covid-19 och därför provtas nu alla medarbetare oavsett om de har symtom eller inte. – Läget är ansträngt just nu med nästan al&elip;

Läs mer ›
2021-04-01

Förskolan Millan stänger fram till 12 april

För några dagar sedan togs beslut om en kortare stängning av förskolan på grund av bekräftade fall av Covid-19. Ett intensivt arbete inleddes direkt för att begränsa smittan. Men utbrottet på förskolan, den höga samhällsspridningen och den karenstid som föreskrivs för smittspridning gör att stängningen förlängs. Rekto&elip;

Läs mer ›
2021-03-31

Nu startar massvaccinationen på Vilans fritidsområde

Nu börjar vaccinationen mot covid-19 dra igång igen och denna gång sker massvaccinationen på Vilans fritidsområde i Skara. Enligt verksamhetschefen Ulrika Möller på vårdcentralen Vilan är en del invånare oroliga och frustrerade över att det tar tid att komma igång med vaccinationen. Under våren har många varit skeptis&elip;

Läs mer ›
2021-03-30

Påverkan i vanliga kanaler

Det är lätt hänt att slinta med tummen på telefonen och klicka på något man kanske inte borde, dela något inlägg lite för snabbt eller svara på det där messet från okänd avsändare. I pandemins spår har informationspåverkan blivit vardag för oss - risken är att vi inte längre reagerar, reflekterar eller tänker på vad vi&elip;

Läs mer ›
2021-03-30

Smittspridning på förskolan Millan

Under förra veckan konstaterades 7 515 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är 22 procent fler än föregående vecka och tredje veckan i rad med en ökning. Smittspridningen är stor i hela Västra Götaland. Dessutom har den brittiska mutationen tagit över till allra största delen. Nu har förskolan Millan i Eggby rap&elip;

Läs mer ›
2021-02-19

Smittspridning på förskolan Myrstacken

Vi upplever nu en ökad smitta i hela Västra Götalandsregionen. Den stora samhällsspridningen av corona tar sig också uttryck i ökad smittrisk i kommunens verksamheter. I början av februari skedde ett utbrott på förskolan Björkbacken, nu är det förskolan Myrstacken som rapporterar att det har skett ett utbrott av smitta&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades

Dela: