Corona

RSS  rss

2020-05-18

Biblioteket ordnar sagostunder på nätet

När de fysiska kulturmötena tvingas gå på lågvarv, så växlar Gamla bibliotekets lekutställning upp för digitala möjligheter i unika sagomiljöer. Bok & lek-utställningen i Gamla biblioteket har den senaste tiden varit stängd för allmänheten för att minska risken att sprida smitta. Nu lanseras digitala sagostunder på nät&elip;

Läs mer ›
2020-05-12

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här kan du läsa om hur omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor&elip;

Läs mer ›
2020-05-12

Egentester av covid-19 för personal i omsorgsförvaltningen

Från och med nu har personal inom vård- och omsorg och socialtjänst möjlighet att hämta ut ett testkit för egenprovtagning av covid -19. Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som lämnat in sitt test. Testerna är avsedda för de anställda som är hemma me&elip;

Läs mer ›
2020-05-08

Krisberedskapsveckan 2020 - vår vilja att hjälpa varandra

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan för att sprida kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar &elip;

Läs mer ›
2020-05-08

Så här blir studentfirandet på Katedralskolan

Den 12 juni firar vi våra studenter på Katedralskolan. Gamla traditioner får samsas med nya rekommendationer, men fira ska vi! Sedan tidigare beslut kommer anhöriga inte att kunna närvara som vanligt. Däremot har anhöriga i en bil möjlighet att möta upp på parkeringen efter att studenterna sprungit ut ur skolans &elip;

Läs mer ›
2020-05-06

Verksamheter med smittade av coronaviruset

Kommunen har nu konstaterad smitta av covid-19 i verksamheten. - Vi går inte in på hur många det är, men smittan finns här och vi hanterar det enligt de rutiner som vi har, säger kommundirektör Gustaf Olsson vid dagens pressträff. Det finns en smittspridning i samhället och statistiken från Västra Götalandsregionen &elip;

Läs mer ›
2020-04-27

Utökat korttidsboende på Malmgatan 36

Vård och omsorg rustar sig för att kunna möta ett ökat behov av fler platser för korttidsvård. Därför öppnar vi fler korttidsplatser i kommunen på grund av pandemin. Korttidsboendet på Malmgatan 36 utökar med en avdelning på 10 platser för att kunna möta kommande behov. Fram tills nu har sjuksköterskeenheten varit pla&elip;

Läs mer ›
2020-04-23

Varslade och jobbsökare på vuxenutbildningen

I coronapandemins spår ökar antalet varsel och permitteringar i samhället och många funderar kring sitt framtida yrkesliv. Kommunen står själv som arbetsgivare och leverantör av välfärd inför flera utmaningar när det kommer till att bemanna organisationen med rätt kompetenser. Fler blir äldre i samhället och färre i ar&elip;

Läs mer ›
2020-04-20

Har du vårdbakgrund och vill hjälpa till under rådande pandemi?

Omsorgsförvaltningen i Skara kommun kan komma att stå inför ett behov av extra personal som kan utföra omsorgsuppgifter under rådande pandemi och startar nu upp en resursbank om akut behov skulle uppstå. Blir du aktuell kan du komma att arbeta som personlig assistent, undersköterska, vårdbiträde, stödassistent samt sj&elip;

Läs mer ›
2020-04-20

Så agerar de kommunala bolagen i Coronatider

När samhället påverkas ligger de kommunala bolagens fokus på att garantera nödvändiga funktioner som leverans av el, värme och vatten. Men samtidigt fortsätter de att verka för att skapa bra förutsättningar för näringsliv och utveckling. Många företag har det idag tufft och därför förs också dialog med kunder. Skara E&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: