Corona

RSS  rss

2021-10-07

Så klarade Skara kommun pandemin

I en utvärdering av Skara kommuns krisledning och krishantering under pandemin konstaterar man att kommunen, trots stora påfrestningar, i stort lyckats leverera välfärd under krisen. Public Partner, som utvärderat, pekar ut den lösningsfokuserade kulturen i organisationen som en avgörande faktor och förmågan att anpass&elip;

Läs mer ›
2021-05-07

Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden: efterskänkta taxor&elip;

Läs mer ›
2021-03-31

Nu startar massvaccinationen på Vilans fritidsområde

Nu börjar vaccinationen mot covid-19 dra igång igen och denna gång sker massvaccinationen på Vilans fritidsområde i Skara. Enligt verksamhetschefen Ulrika Möller på vårdcentralen Vilan är en del invånare oroliga och frustrerade över att det tar tid att komma igång med vaccinationen. Under våren har många varit skeptis&elip;

Läs mer ›
2021-03-30

Påverkan i vanliga kanaler

Det är lätt hänt att slinta med tummen på telefonen och klicka på något man kanske inte borde, dela något inlägg lite för snabbt eller svara på det där messet från okänd avsändare. I pandemins spår har informationspåverkan blivit vardag för oss - risken är att vi inte längre reagerar, reflekterar eller tänker på vad vi&elip;

Läs mer ›

Denna sida uppdaterades