< >

Policy documents

Here you can find our school policies concerning the IB Diploma programme. The policies are only available in English.

Här hittar du våra policy som rör IB Diploma Programme. De finns endast tillgängliga på engelska, men har du specifika frågor om dem kan du kontakta oss.

Admission Policy (Antagning)

If you want to study the IB Diploma Programme at Katedralskolan Skara, it is important to know the criteria for admission.

Om du vill läsa IB Diploma Programme på Katedralskolan Skara är det viktigt att du vet vad som krävs för att antas till programmet.

Admission policy (PDF) Pdf, 138.4 kB.

Language Policy (Språk)

At our IB Diploma Programme, we have students with many different language backgrounds. The programme is taught in English with exception of languages.

På vårt IB Diploma Programme finns elever med olika språkbakgrund. Programmet undervisas på engelska med undantag för språkämnen.

Language policy (PDF) Pdf, 190.5 kB.

Inclusive Arrangement Policy (Inkludering)

If you have special needs of any kind, we want to help you to fulfil your studying in the best way possible.

Om du har särkilda behov av något slag försöker vi erbjuda den hjälp du behöver för att klara dina studier.

Inclusive arrangement policy (PDF) Pdf, 230.1 kB.

Academic Honesty Policy

All our students at the IB Diploma Programme are obliged to know how to be academically honest in everything they do. All students have to sign this document at the beginning of the first DP year.

Alla våra elever på IB Diploma Programme måste ha insikt i vad ”academic honesty” är (vad är tillåtet och vad är fusk i någon form) i allt de gör. Samtliga elever måste skriva under detta dokument i början av första året på DP.

Academic honesty policy (PDF) Pdf, 219.1 kB.

Assessment Policy (Betyg och bedömning)

In the IB Diploma Programme we use both formative and summative assessments.

På IB Diploma Programme används både formativ och summativ bedömning.

Assessment policy (PDF) Pdf, 252.7 kB.

Ethical Practice (Etiska ställningstaganden)

It is important to be ethically correct in all activities within the IB system.

Inom IB-systemet är det viktigt att göra etiska ställningstaganden i aktiviteter.

Ethical practice (PDF) Pdf, 420.8 kB.

More about DP and IBO (Mer om DP och IBO)

The IB Diploma programme is strictly regulated by the International Baccalaureate Organisation. You can find more information about both the Diploma programme and the IBO on their webpage.

IB Diploma programme lyder strikt under regelverket i the International Baccalaureate Organisation. Du kan hitta mer information om Diploma programme och IBO på deras hemsida. (Informationen finns endast på engelska, franska och spanska)

IBO webpage Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades