< >

Orienteringskurser

Orienteringskurser syftar till att ge stöd till och/eller förbereda inför nationella kurser.

En orienteringskurs ska ha ett eller flera av följande syften:

 • Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval
 • Ge ökade studietekniska färdigheter
 • Vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden
 • Ge tillfälle till validering
 • Ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
 • Ge stöd i form av yrkessvenska
 • Ge grundläggande digital kompetens
 • Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige

Du kan få ett intyg efter en orienteringskurs, men inte ett betyg.

Våra orienteringskurser

Matematik, 100 vp

Kursen förbereder studier på grundläggande nivå i matematik, främst genom fokus på matematiska ord och begrepp.

Grundläggande digital kompetens, 50 vp

Kursen syftar till att ge/träna:

 • Grundläggande kunskaper inom dator och IT
 • Förutsättningar för användning av digitala verktyg för informationshämtning, kommunikation och lärande
 • Använda digitala tjänster i samhället

Yrkesintroduktion, 100 vp

Kursen syftar till att förbereda dig språkligt och ge en inblick inom några verksamhetsområden som till exempel förskola, omsorg och storkök. I kursen kommer du att få prova praktiska arbetsmoment, få insyn i vad vissa yrken innebär samt studera yrkessvenska. Med vidare utbildning finns det goda möjligheter att få jobb inom dessa områden.

Fixa jobbet, 50 vp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om arbetsmarknaden och du får göra arbetsplatsbesök samt träna:

 • Personligt brev
 • CV
 • Anställningsintervjuer
 • Söka jobb

Denna sida uppdaterades