< >

Sota själv

Sota gör man i första hand för att förebygga brand. Den brandfarliga beläggningen tas bort för att minska risken för soteld. Sotning bidrar också till effektivare förbränning och bättre energianvändning.

Kommunen får medge att en fastighetsägare själv eller någon annan än den som kommunen utsett får utföra sotningen, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen beslutar om frister, det vill säga längsta intervall mellan sotningarna.

Imkanaler från bostadskök omfattas inte av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Om du som fastighetsägare har fått dispens för att utföra din egen sotning, måste du föra en sotningsjournal.

Denna sida uppdaterades