< >

Äldreboende

Inom kommunen finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning, är äldre eller som har andra behov av stöd och som gör att du inte längre kan bo i eget boende.

Ansökan om plats på äldreboende

Vid ansökan utreds dina behov av biståndshandläggaren som sedan prövar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet är att du ska kunna leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Vilket innebär att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp.

Du har fortfarande ansvar för ditt liv och din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen på det särskilda boendet. För att få en lägenhet på ett äldreboende måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut. 

För att få flytta in här behövs ett beslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos biståndshandläggare i kommunen.

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Avgifter

Boendekostnad, matkostnad och kostnader för vård och omsorg är reglerade enligt lag

Avgifter 

Erbjudande av lägenhet

Vid erbjudande av en lägenhet kontaktas du av enhetschef och får rätt information. 

Du har ett eget hyreskontrakt för din lägenhet. 

Försäkring

Personer som bor i kommunens boendeformer rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring innehållande egendomsskydd och ansvarsskydd. 

Levande ljus eller rökning får inte förekomma på rummen ur
brandsskyddsaspekt.

Dokumentation

Personalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera, detta kallas social dokumentation. Det innebär att personalen skriver det som är viktigt för att kunna ge rätt hjälp och stöd till dig. Denna dokumentation är sekretessbelagd.

Fotografering

De bilder/foton som tas på brukare under dennes boendetid, kan komma att visas på detta boende (6 § Myndighetsförordningen).
Samtycke behövs endast i de fall när bild/foto visas utanför boendet.

Denna sida uppdaterades