< >

Fackliga företrädare

Vid Skara kommun finns följande centrala fackliga företrädare.

Vill du skicka post använd nedanstående adress:

Förbund, namn
c/o Skara kommun
532 88 Skara

Fackliga företrädare

Vision 

Kontaktperson: Laila Skantz
Telefon 326 11

Vision@skara.se
Till Vision i Skaras samarbetsrum (intranät) Länk till annan webbplats.
Visions ombud och skyddsombud (intranät) Länk till annan webbplats.

Kommunal 

Kontaktperson: Christina Emanuelsson
Telefon: 0703 12 45 91

skara-gotene.vanervast@kommunal.se

Sveriges lärare

Kontaktperson: Björn Almersved
Telefon: 323 34

Kontkatperson*: Mari Velander

sverigeslarare@edu.skara.se

Sveriges skolledare

Kontaktperson: Petra Björk

petra.bjork@edu.skara.se

Ledarna

Kontaktperson: Johan Wincrantz, Josefine Thimberg

Ledarna@skara.se

Vårdförbundet

Kontaktperson: Karin Almersved
Telefon: 0511-326 89

vardforbundet@skara.se

DIK

Kontaktperson: Sonia Lindblom
Telefon: 320 41

dik@skara.se

Akademikerförbundet SSR

Kontaktperson: Frida Granath och Anna Olofsson

akademikerforbundetssr@skara.se

Sveriges Arbetsterapeuter

Kontaktperson: Ann-Sofie Lugn

Telefon: 0511-328 29

sveriges.arbetsterapeuter@skara.se

Fysioterapeuterna

Kontaktperson: Malena Eklund
Telefon: 328 23

Sveriges Ingenjörer

Kontaktperson: vakant
forhandling@sverigesingenjorer.se

Naturvetarna

Kontaktperson: Vakant
info@naturvetarna.se

Akavia

radgivning@akavia.se 

Sveriges Psykologförbund

post@psykologforbundet.se


Sveriges arkitekter

kansli@arkitekt.se eller Sandra.Olseni@arkitekt.se


Sveriges Ingenjörer

forhandling@sverigesingenjorer.se


Denna sida uppdaterades