Arkitektritning av nya förskolan

Arkitektritning av nya förskolan

Vy över hur entrén vid nya förskolan

Vy över nya förskolan 220615

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220621

Underarbete pågår - innan plattan kan gjutas - 220621

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220717

Plattan börjar ta form 220717

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220817

Arbetet fortsätter plattan fortsätter 220817

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220901

Väggar börjar ta form 220901

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 220920

Första plan på plats - 220920

Bygget av ny förskolan vid Marieberg - 221013

Plan två börjar ta form - 221013

Väggar är på plats 221115
Taket är på 221027
Barnen visar runt på arbetsplatsen

Barn och personal får rundvandring på bygget

Vintermiljö, barn och personal på väg in i bygget

Barn och personal ska gå guidad rundtur.

Väggen som kommer länka samman befintlig förskola med ny byggnad

Här kommer de båda byggnaderna länkas samman

< >

Förskolan Marieberg

Förskolan Marieberg kommer skapa nya möjligheter för vår yngre generation att växa och utvecklas i Skara. Den nya förskolan vid Skaravallen kommer att kunna ha elva avdelningar i ett eftertraktat bostadsområde i västra Skara (tätort). 

Bakgrund

För att möta ökad efterfrågan och behov bygger Skara kommun en ny tvåvåningsfastighet i anslutning till den befintliga förskolan Myrstacken. Fastigheten kommer dockas an med den befintliga föreskolebyggnaden som också ska rustas upp i samband med bygget. Den tillfälliga lokalen Paviljongen som rymt tre avdelningar av förskolans befintliga verksamhet kommer tas bort.

Förskolan är planerad och anpassad för just barnen. Projektet skapar en helt ny möjlighet att bedriva modern och anpassad förskoleverksamhet.

Hela verksamheten kommer gå under ett och samma namn: Förskolan Marieberg. Den nya gemensamma verksamheten kommer utöka antalet avdelningar från 8 upp till 11 avdelningar.

Invigning av nya förskolan

Den nya fastigheten stod färdig i början av hösten 2023 och verksamheten kunde då flytta in i den nya huskroppen under september månad. Än kvarstår arbete innan hela förskolan är färdig. En del renovering av den äldre byggnaden kvarstår samt färdigställande av utemiljön.

Invigning av Förskolan Marieberg beräknas till våren 2024 när hela bygget är klart.

Projektperiod

Sommar 2022 - våren 2024

Projektbudget

60 Mkr

Organisation

Beställare: Skara kommun
Projektägare: Kommunstyrelsen
Projektledare: Håkan Lustig (SoT) och Sandra Rafors
Styrgrupp: Mikael Leijon, Sofia Pettersson
Arbetsgrupp: Projektledare, verksamhetsledning (Maria Uvenfors, Sandra Rafors & pedagoger)
Entreptrenör: Asplunds bygg

Projektlogg /tidsplan

 • 2020-04-27 Kommunfullmäktige beslutade, § 48, att bygga en förskola för minst 110 barn på Mariebergsområdet
 • 2021-11-29 Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget med 5 mkr till totalt 60 mkr för förskola Marieberg 
 • 2022-02-15 bygglovshandlingar lämnas in
 • 2022-04-15 Bygglov godkänns av byggnadsnämnden
 • 2022-05-19 "Första spadtaget" tas på förskolans dag
 • 2022-10-27 Taket är på
 • 2022-11-15 Väggar klara
 • 2022-12-16 Taklagsfest och klart med ett gemensamt namn för hela verksamheten - Förskolan Marieberg.
 • September 2023 Inflytt i de nya lokalerna. Vissa avdelningar från Myrstackens förskola flyttar in i de nya delen medans den äldre huskroppen renoveras.
 • Oktober: Myrstacken byter bamn till Förskolan Marieberg
 • Vintern: 2023 Köket i den äldre huskroppen renoveras.
 • Hösten 2023 Våren 2024: Utemiljön växer fram.
 • Våren 2024:  Hela Förskolan Marieberg är klart att invigas
Denna sida uppdaterades