< >

Personlig assistans

Du som har en bestående och omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter särskilda kunskaper.

Personlig assistans ansöker du om hos en LSS-handläggare, via kontaktcenter. 

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet av personlig assistans.
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

När du har blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Att välja kommunen som assistansutförare innebär att kommunen svarar för bland annat:

  • rekrytering av assistenter
  • anställning av assistenter
  • lönesättning
  • arbetsledning
  • schemaläggning
  • arbetsplatsmöten
  • fortbildning
  • åtgärder för att tillgodose kraven på arbetsmiljön

Vill du få mer information eller ansöka är du välkommen att kontakta LSS-handläggare, via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades