< >

Vedeldning

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna blir allt vanligare igen. Man eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ eller som ett komplement till annan uppvärmning. Vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa och är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar. Men det går att ändra på. Genom att elda på rätt sätt kan du bidra till att minska utsläppen och luften blir bättre där du bor. 

I tätbebyggda områden kan eldning trots att den sker på rätt sätt vara ett problem för grannar som utsätts för röken.

Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt  Länk till annan webbplats.

Anmälan

För en installation eller ändrig av kamin/öppen spis och/eller rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till plan- och byggenheten. En anmälan behövs alltid, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i.

Anmälan görs via vår i självserviceportal.

Elda på rätt sätt

 • Använd din anläggning klokt och sköt den så att du minimerar brandrisken.
 • Elda alltid med lagom torr ved. Försök att ha veden lagrad, kapad och klar under tak i minst 1 år. Elda endast med rent träbaserat bränsle.

 • Elda under kontrollerade former och följ anvisningar som finns för din panna/eldstad

 • Använd stickor och finhuggen torr ved för att snabbt få upp eld i pannan/eldstaden, pyrelda inte

Felaktig eldning

 • Det är förbjudet att i villa elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor och dylikt.

 • Större mängder papper bör inte eldas eftersom det bildas sotflagor som smutsar ned och kan vålla brand.

 • Felaktig eldning kan påverka hälsan för människor i den närmaste omgivningen. Tänk på att vissa människor t.ex. astmatiker kan vara mer känsliga för rökgaser än andra.

I brochyren till höger kan du läsa mer om vad som gäller för vedeldning under rubriken "Information".

Ansvar

Den som eldar med ved har själv ansvaret för att utsläppet av föroreningar blir så litet som möjligt. Ger din anläggning upphov till olägenhet kan miljöenheten ställa krav på hur du får elda eller förbjuda eldning.

Tänk på

 • Ta reda på vad som gäller för just ditt bostadsområde innan du installerar en anläggning.

 • Välj en modern panna med ackumulatortank eller kamin som klarar utsläppskraven.

 • Se till att din skorsten uppfyller brandsäkerhetskraven.

 • Minst en fast installerad fungerande brandvarnare ska finnas i alla byggnader som används för bostadsändamål.

Denna sida uppdaterades