< >

Skolmaten och matsedel

I Sverige serveras mat i skolan. Du betalar inget för skolmaten. Om ditt barn behöver anpassad kost kan du ansöka om det.
Maten ska vara så god och nyttig som möjligt. Därför gör vi matsedeln så att den ska passa så många som möjligt.

Skolmatsedel

Du hittar veckans matsedel för maten som vi serverar i Skara kommuns kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor på webbsidan Skolmaten. Skolmaten finns även som app att ladda ner till din telefon.

Skara kommuns matsedel (Skolmaten.se) Länk till annan webbplats.

Specialkost och anpassad kost

Anpassad kost är till för dig eller ditt barn eller ungdom som är allergisk, eller på grund av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras.

Specialkost och anpassad kost

Vem bestämmer matsedeln?

På skolorna finns matråd, som är till för att eleverna ska vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera utbud, måltidsmiljön, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt. Deltagarna i ett måltidsråd är elevrepresentanter från olika klasser, kökspersonal, enhetschef kost och rektor. Ibland även skolsköterska och hemkunskapspersonal.

Matsedeln görs terminsvis av vår personal i kostorganisationen. Maten ska vara näringsriktig, hälsosam och klimatanpassad samt följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Förslaget på matsedeln skickas ut så att varje skola, förskola och äldreboende kan lämna synpunkter på matsedeln. Efter att vi fått in och sammanställt synpunkterna fastställer vi terminens matsedel.

Denna sida uppdaterades