< >

Brandskyddskontroll

För att förebygga risken för brand och upptäcka fel och brister hos anläggningen görs brandskyddskontroller.

Brandskyddskontroll får endast utföras av de sotningsföretag som kommunen tecknat avtal med. Kontrollen utförs av skorstensfejare som har teknikerutbildning.

Tidsintervallet för brandskyddskontroll är tre eller sex år beroende på typ av anläggning och hur ofta den används. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om brandskyddskontrollens frister och omfattning och behörighetskrav för den som ska utföra kontrollen.

Brandskyddskontroll (Samhällsskydd mellersta Skaraborg) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades