< >
Camilla Funke och Raed Alwan

Energi- och klimatrådgivning

Är du i behov av rådgivning? Det är många som kontaktar oss just nu. Fyll i vår e-tjänst där du får beskriva vad du vill ha rådgivning kring, så återkommer vi så snart vi kan.

E-tjänst för energi- och klimatrådgivning

Energiturné med temakvällar

Just nu råder ett högt tryck på Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i västra Skaraborg. Höga elpriser och oron för nedstängningar i vinter har fått många att börja se över sin elanvändning. För att växla upp arbetet och nå så många som möjligt kommer energi- och klimatrådgivningen att genomföra träffar i de sex kommunerna. Skara, Essunga och Grästorp är först ut.

Om energiträffarna i våra kommuner


Du kan också ta del av bra information på Energimyndighetens webbplats, eller se/lyssna på föredraget "Så blir du energismart 2022" som sändes den 19 oktober från Skaras stadshus.

Så blir du energismart 2022 (video)
Så blir du energismart 2022 (podd)


Börja med energismarta vanor (energimyndigheten.se)

Husguiden – för dig som vill energieffektivisera ditt hus (energimyndigheten.se)

Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se)

Samarbete kring energi- och klimatrådgivning

Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Lidköping har en gemensam energi- och klimatrådgivning, som finansieras av Energmyndigheten. Företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning inom uppvärmning, förnybar energi, hållbara transporter, klimatsmart livsstil m.m. Samarbetet innebär att man får bättre förutsättningar att möta målgruppernas behov. Med en stärkt energirådgivning kan arbetet med att nå kommunernas och i förlängningen Sveriges mål för energibesparing och minskad klimatpåverkan uppnås snabbare.Till skillnad från andra kommunala verksamheter har energirådgivningen ingen myndighetsutövning, ingen tillsyn, ingen besiktning, ingen rapportering, endast rådgivning.

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker sin miljöprofil (oftast är det lättare att tjäna pengar på energibesparing än att öka sin omsättning). Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning och klimatpåverkan.

​Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boende betalar sig snabbt. Ni som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av er vid projekteringen så att ni får ett energieffektivt boende för framtiden.

Låna energi- och klimatsmarta prylar

I varje kommun har du möjlighet att låna och testa prylar som kan inspirera och underlätta en energi- och klimatsmart livsstil. För att låna kontaktar du energi- och klimatrådgivningen och kommer överens om tid för att hämta upp vid lämplig plats, t ex utanför kommunhuset. Det som finns att låna är elmätare, smartklocka och elcykel.

Solenergi och fördjupad rådgivning

Har du funderingar på att installera en anläggning för att producera solel? Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump.

Man kan även lagra sin producerade solel i ett batterilager. Kontakta oss för information om aktuella bidrag.

I de flesta fall är det bygglovsfritt att sätta upp solfångare och solceller.

Kontakta oss för råd och information om teknik, ekonomi med mera.

Omvärldsbevakning

Nyfiken på nyheter inom energi- och klimatområdet och vilka aktuella stöd och bidrag som finns att söka? Vi omvärldsbevakar åt dig! Följ oss på Facebook eller Instagram för uppdateringar. Är du privatperson och intresserad av att minska din klimatpåverkan kan du få tips och stöttning via vår sida Klimatsmart livsstils Facebook eller Klimatsmart livsstils Instagram).

Kontaktinformation

Det är högt tryck på energi- och klimatrådgivningen för tillfället och därför kan svarstiderna vara lite längre än vanligt.

För att komma i kontakt med oss, använd vår e-tjänst. Där får du ange vad du vill ha rådgivning om bland annat och på vilket sätt du vill bli kontaktad. Vi svarar i turordning på inkommande ärende.

E-tjänst för energi- och klimatrådgivning

Denna sida uppdaterades