Text

< >

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten

I vår kommun är det Skara Energi AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet. Vattnet som blir dricksvatten i Skara kommer från Vättern.

Vattnet i det kommunala ledningsnätet är mjukt 4 dH (tyska hårdhetsgrader) vilket innebär att man ska dosera disk- och tvättmedel snålt.

Kommunalt dricksvatten

Eget dricksvatten

Privatperson med egen brunn är själv ansvarig för att vattnet håller god kvalitet.

Eget dricksvatten

Kommunalt avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala avloppsledningsnätet är det till Skara Energi eller Vallebygdens Energi, du ska vända dig. Verksamhetsområden finns i Skara, Ardala, Axvall, Varnhem, Eggby och Ljungstorp.

Skara Energi verkar i västra delen av Skara kommun
Information om avlopp på Skara energis webbplats Länk till annan webbplats.

Vallebygdens Energi verkar i östra delen av Skara kommun
Information om vatten och avlopp på Vallebygdens Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Skara Energi ser till att avloppsledningsnätet fungerar och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i vattendrag. I Skara renas vattnet vid avloppsreningsverket i Horshaga.

Skara kommuns allmänna bestämmelser för användande av vatten och avlopp och anvisning till fastighetsägare finns reglerat i ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten Avlopp).

Avtal (Skara Energi) Länk till annan webbplats.

Eget avlopp

Om du inte är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet behöver du en enskild avloppsanläggning till din fastighet. När du ska anlägga en ny eller bygga om en befintlig avloppsanläggning behöver du enligt Miljöbalken skicka in en ansökan för enskild avloppsanläggning till kommunens miljöenhet. 

Eget avlopp

Denna sida uppdaterades