< >

Information om kundval

Vad är eget val i hemvården?

Eget val i hemvården betyder att du som har eller beviljas hemvård kan välja vem som ska utföra de beviljade insatser i ditt hem. Eget val gäller även för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 • Du väljer den som du tror ger den bästa kvaliten.
 • Du ska vara nöjd med den insats som du får.
 • Är du inte nöjd kan du byta utförare.

Den som är utförare är godkänd av kommunen och ett avtal finns.

All personal har tystnadsplikt oavsett utförare.

Externa utförare

Det finns ingen extern utförare i Skara kommun just nu. 

Frågor och svar om kundval

Nej. Idag finns det inte någon extern utförare av hemvård att välja i Skara kommun.

Eget val i hemvården betyder att du som har eller beviljas hemtjänst kan välja vem som ska utföra de beviljade insatser i ditt hem. Eget val gäller även för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

 • Du väljer den som du tror ger den bästa kvaliten.
 • Du ska vara nöjd med den insats som du får.
 • Är du inte nöjd kan du byta utförare.

Den som är utförare är godkänd av kommunen och ett avtal finns.

All personal har tystnadsplikt oavsett utförare.

Du som har hemvård eller blir beviljad hemtjänstinsatser i form av service, personlig omvårdnad kan välja utförare. Det gäller även dig som har hälso- och sjukvårdsinsatser.

Du kan bara välja en utförare.

Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller en privat utförare som kommunen har godkänt.

För att du ska kunna välja andra utförare än kommunen måste det finnas privata utförare i det område som du bor. Antalet utförare och deras utbud kan därför variera. 
Idag finns ingen extern utförare att välja i Skara kommun. 

Nej, det är frivilligt att välja. Om du inte vill eller kan välja, behöver du inte göra någonting. Du kommer då bli erbjuden kommunen som utförare.

Du väljer genom att anmäla till biståndshandläggaren vilken utförare du önskar. Anmälan görs med blanketten, "Val av utförare".

Om du redan har hemvård kan du behålla kommunen som utförare eller välja en annan privat utförare. Ett val förutsätter att det finns flera utförare att välja på i det område där du bor.

Valet av utförare ska du göra själv. Biståndshandläggaren kan ge dig information inför ditt val, men får inte välja eller rekommendera en utförare.

Information om vilka utförare som finns att välja mellan får du av kommunens biståndshandläggare som ger dig informationsmaterial. Du kan också läsa om vilka utförare som finns på webplatsen.

Ja, du kan när som helst välja att byta utförare, förutsatt att det finns någon att byta till i det område där du bor. Kontakta kommunens biståndshandläggare och ansök om byte. Du behöver inte ge någon förklaring. Du får din nya utförare inom fem arbetsdagar.

 • Serviceinsatser.
 • Insatser för hjälp med den personliga omvårdnaden.
 • Vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Följande insatser utförs även fortsättningsvis enbart av kommunen och omfattas inte av eget val av utförare.

 • Kommunal hälso- och sjukvård och rehabinsatser som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Nattinsatser, mellan klockan 23.00 - 06.00
 • Ej (inte) biståndsbedömt anhörigstöd.
 • Matleverans

Nej, val av utförare påverkar inte hemtjänstavgiften. Du betalar din avgift till kommunen.

Det är tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Vilka tilläggstjänster som de privata utförarna erbjuder kan du läsa om på deras information.

Du kan köpa tilläggstjänster från privata utförare.

Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du för dessa direkt till den privata utföraren enligt deras prislista.

Kommunen får inte erbjuda eller utföra tilläggstjänster.

Har du frågor om hemtjänst och det egna valet kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare.

Denna sida uppdaterades