< >

Hotell, pensionat, vandrarhem och B&B

Tillstånd som behövs för att driva hotell, pensionat, vandrarhem och B&B

  • Bygglov måste sökas för ändrad användning. I och med ändrad användning nya krav på brandskydd, tillgänglighet och ventilation.
  • Köket måste registreras som en livsmedelslokal.
  • Har man vatten från egen brunn, måste vattnet registreras som dricksvattenanläggning.
  • Ska man sälja alkohol behövs serveringstillstånd.
  • Är det minst nio gäster eller minst fem gästrum måste man ha tillstånd från polis enligt lag om hotell-och pensionatrörelse
  • Ofta behöver man ansöka om anläggning av nytt avlopp, till ett avlopp som är dimensionerat efter det antalet personer som beräknas vara på Bed & Breakfasten vid fullbeläggning. (Ett vanligt avlopp är dimensionerat för 1-5 personer, och räcker därför inte till.)

Egenkontroll

Krav som verksamheten måste uppfylla är bland annat krav på tillgång på WC och dusch, att det är rent och fräscht, rökförbud, städning av lokalerna, krav på dricksvattenkvalitet, ventilation, avloppsanläggning, avfallshantering, uppvärmning, krav på att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön finns, hantering/förvaring av kemikalier.

Dessa krav ska verksamhetsutövaren ha en kontroll på enligt lag. Denna kontroll kallas verksamhetsutövarens egenkontroll. Om miljöenheten får in ett klagomål på verksamheten är verksamhetsutövaren skyldig att redovisa hur man har bedrivit egenkontrollen. I egenkontrollen ingår kunskapskrav, det innebär att den som driver verksamheten har skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Lokalproducerat i Väst

De har en hel del tips när det gäller rätt utrustning.

Lokalproducerat i Väst Länk till annan webbplats.

Serveringstillstånd

Det handläggs av TiS (Tillståndsenheten i samverkan)

Ansökan om serveringstillstånd (Lidköpings kommun) Länk till annan webbplats.

Om planering m.m.

Det finns en grupp knuten till Västsvenska Turistrådet som jobbar med boendefrågor. De har tagit fram en inspirationsbok som heter ”Logi på landsbygd”. Den innehåller också mycket om vad som krävs, inkl ekonomiska kalkyler m.m.

Västsvenska turistrådet Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades