< >

För dig som går i 9:an

Behörig till gymnasieskolan

För att du ska vara behörig till de olika gymnasieprogrammen behöver du vara godkänd i vissa ämnen från grundskolan.

Yrkesprogram: Godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik + fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program: Godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik + nio andra ämnen.

Om du väljer Ekonomi- Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen.

Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena Biologi, Kemi och Fysik ingå i dessa nio ämnen.

För Estetiska programmet finns inga krav på vilka nio änmen som måste ingå.

Om du inte blir behörig till ett nationellt program på gymnasiet kan du gå ett av introduktionsprogrammen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Denna sida uppdaterades