< >

Allemansrätten

Svensk natur ska vara tillgänglig för alla. Om vi ska kunna åtnjuta den friheten har vi alla ett ansvar att ta hänsyn till de få undantag som finns.

Använd ditt sunda förnuft och ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Allemansrätten (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades