< >

Gymnasienivå

Gymnasiekurserna är för dig som helt eller delvis saknar gymnasieutbildning. Du kanske behöver komplettera för bli behörig till högre studier eller för att komma ut i yrkeslivet. Du studerar under stort eget ansvar.

Det finns även vissa möjligheter att läsa kurser på distans, kontakta studie- och yrkesvägledare för information och kursutbud.

Våra kurser

Vi erbjuder just nu:

  • Svenska som andraspråk 1 (SVA1)
  • Svenska 1 (SVE1)

Hur du söker, ansökningsperioder och kursstarter hittar du under sidan ansökan.

Ansökan

Andra gymnasiala kurser -  via Vuxenutbildningen i Skövde 

Ansökan och utbud av kurser finns att ta del av på Vuxenutbildningen Skövde kommuns hemsida. Ansökan lämnas sedan till Vuxenutbildningen i Skara.

Vuxenutbildningen Skövde kommuns hemsida Länk till annan webbplats..

Behörighet

Du är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år han eller hon fyller 20 år om du:

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Också en person som är yngre än som anges ovan är behörig om personen har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

(Skollagen, 20 kap 20 §)Denna sida uppdaterades