< >

Samarbete mellan skola och arbetsliv

Samverkan mellan skolan och arbetslivet (förkortat SSA) stärker elevernas lust och motivation. Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet. Arbetet är ett bidrag till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i vårt område. 

Näringslivets engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När skolan samverkar med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid. I kontakterna med näringslivet får ungdomarna möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande. För företagen är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen att visa på möjligheter inom den egna branschen och väcka intresse för det egna företaget. Genom samverkan med skolan får företagen också möjlighet att bidra till utbildningen så att eleverna får den kompetens som näringslivet efterfrågar.

Exempel på samverkan

En del av samverkan är de programråd som finns till för att skapa en länk mellan skola och arbetsliv. Prao är en annan viktig del då unga får prova arbetslivet. Andra exempel är vår JOBB SKARA-mässa och JOBB SKARA-kvällen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) är praktik för studerande som går på gymnasiet eller vuxenutbildningen. När du tar emot en studerande på APL bidrar du med att förbereda eleven för kommande yrkesområde. Samtidigt har du som arbetsgivare möjlighet att knyta kontakter, kanske är APL-eleven din framtida medarbetare?

Läs gärna mer om vad APL handlar om, på plattformen för Utbildning Skaraborg.
APL - arbetsplatsförlagt lärande Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av att ta emot en APL-elev?

Fyll i vår e-tjänst eller skriv till syv@edu.skara.se för att erbjuda plats eller om du vill bli kontaktad för att få veta mer om vad det kan innebära för dig som arbetsgivare.

Prao, praktisk arbetslivsorientering, ger alla arbetsgivare en möjlighet att marknadsföra sin arbetsplats och skapa ett intresse kring specifika yrken och branscher. Här läggs grunden för framtida gymnasie- och yrkesval. En chans som är väl värd att ta vara på!

Titta gärna på skolverkets film om att ta emot en praoelev för att få en inblick i vad det handlar om. Ta emot en praoelev från högstadiet Länk till annan webbplats.

Prao Viktoriaskolan årskurs 9 hösten 2024

v.41, 42, 46 och 47

Vill du ta emot en praoelev?

Fyll i vår e-tjänst eller skriv till syv@edu.skara.se för att erbjuda plats eller om du vill bli kontaktad för att få veta mer om vad det kan innebära för dig som arbetsgivare.

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

I Skara finns programråd för följande program: 

 • Barn-och fritidsprogrammet
 • Bygg-och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Introduktionsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du delta i ett av våra programråd? Kontakta våra studie- och yrkesvägledare syv@edu.skara.se

Studentkraft är ett studentkonsultbolag som stärker samverkan mellan studenter och näringslivet i Skaraborg och bidrar till Skaraborgs kompetensförsörjning.

Studentkraft Länk till annan webbplats.

Nätverket för tillverkningsindustrin i Skara och Skara kommun arrangerar en öppet-hus-kväll vartannat år (ojämna); JOBB SKARA-kvällen. Syftet är att:

 • skapa kännedom om det lokala näringslivet
 • presentera jobbmöjligheter
 • skapa stolthet

JOBB SKARA-kvällen

Skara Kommun arrangerar JOBB SKARA-mässan vartannat år. 
Syftet är att:

 • ge ökad stolthet och kännedom om vårt lokala arbets- och näringsliv
 • inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval
 • möjlighet att ställa frågor och möta yrkesgrupper
 • säkra framtida bemanningar

JOBB SKARA-mässan

Denna sida uppdaterades