< >

Kajor och andra fåglar

Kajor och andra fåglar håller till i olika delar av Skara kommun. Stora flockar kan upplevas som störande och det är vanligt att invånare och fastighetsägare klagar på att de väsnas och det blir fågelträck på trottoarer, parkbänkar, lekplatser, balkonger och så vidare. Många blir därför oroliga att fåglarna ska sprida olika typer av smittor. Det är mycket liten risk att en fågel smittar en människa men i kontakt med döda fåglar eller fågelbord och bad är det viktigt att hålla en god handhygien då fåglar kan bära på sjukdomar.

Det är varje fastighetsägares ansvar att hålla rent och se till att kajor och andra störande fåglar inte kan boa eller uppehålla sig på byggnader. Det finns mycket du kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket.

Kajor är allätare som anpassar sig och äter i stort sett allt som erbjuds där de befinner sig. Sätt lock på sopkärl och papperskorgar och se till att dessa är stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Fyll därför inte sopkärlet med så mycket skräp att du inte kan stänga locket. Plocka upp fallfrukter och mata gärna småfåglar men använd fågelmatare och tänk på att hålla rent på marken runt om för att inte dra till sig kajor.

Kajorna bosätter sig gärna i holkar eller andra ihåligheter såsom skorstenar. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att kajorna inte har byggt bo på ditt tak eller i någon ihålighet. Börja kontrollera detta under häckningsperioden som är mars-april och försvåra för fåglarna att häcka genom att störa dem precis innan de ska häcka. Läs mer om vad du själv kan göra för att motverka att kajor och andra fåglar bygger bo i din fastighet under ”Störande fåglar- vad du som fastighetsägare själv kan göra”.

Denna sida uppdaterades